Contactar

Informació telefònica i presencial

Horaris de de atenció: 

De dilluns a divendres: de 9,00 a 17,30 hores, Dissabtes: de 9,00 a 14,00 hores

Des el 16 de juny al 15 de setembre

De dilluns a divendres: de 8,00 a 15,00 hores, Dissabtes: de 8,00 a 14,00 hores

 

Delegació Central:

Praza da Estrela, 1 - 36201 Vigo.

Teléfonos: +34 986 268 000

Fax: +34 986 268 001

 

Correu electrònic

Per contactar mitjançant correu electrònic premi en el següent enllaç: sac@apvigo.es

Servicios de Interés

          

                  EUGO                              TESTRA              ATON                             DATOS ABIERTOS

Situación Plano

Plaza da Estrela, 1 36201 . Vigo

Normativa Reguladora

Normativa Reguladora

D'acord amb l'art. 5.2 del Reial decret 1671/2009 , de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 , de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu electrònica tindrà accessible el seu instrument de creació, directament o mitjançant enllaç a la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat ».

Accedeixi a la normativa relativa a la creació de les seus electròniques, al Registre Electrònic i als formularis normalitzats per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions.