Wednesday
21
2/21/18
D L M X J V S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Non hai eventos este día.
Tempo Título Tipo  
Non hai eventos este día.
Mostrando 0 resultados.

Calendario de días inhábiles

O rexistro electrónico da Sede Electrónica da Autoridade Portuaria de Vigo está á súa disposición os 365 días do ano durante as 24 horas do día.

No entanto, terá que ter en conta que, a efectos de cómputo de prazo, consideraranse inhábiles os días marcados como tal no calendario anual de días inhábiles. Xa que logo, a recepción nun día inhábil considerarase realizada o primeiro día hábil seguinte ás 00:00:01. Consulte aquí  (enlace a Documento PDF de días inhábiles ) a Resolución de 26 de Decembro de 2016, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2017, a efectos de cómputo de prazo.

Se consideran inhábiles, dentro do ambito Local de Vigo as festas públicas para o ano 2017, as publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Pontevedra, ha data 16 Novembro de 2016 .

Tramitación electrónica

Para o procesamento electrónico, a normativa especifica, art. 26 de la Lei 11/2007, de 22 xuño, o acceso electrónico dos ciudadáns aos Servizos Públicos (BOE 23-06-2007), dispón:

  • Rexistros electrónicos serán gobernados con fins de conta dos prazos atribuíveis tanto ás partes interesadas e ao goberno de data e hora do acceso de oficina oficial, que deben ter as medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figura visible.
  • Rexistros electrónicos permitien a presentación das solicitudes, documentos e comunicacións todos os días do ano a 24 horas.
  • Para efectos de cálculo de traballo ou días de calendario prazo, e en relación ao cumprimento de prazos para as partes implicadas,a presentación nun día non útil debe ser feita na primeira hora de pimer próximo día útil,a menos que un regulamento recepción expresamente permitido en día non útil.
  • O inicio do cálculo dos prazos que teñen que cumprir órganos de administración e das entidades públicas determinarse pola data e hora do envío do propio rexistro ou, no caso previsto no artigo 2.b parágrafo, por data e momento da entrada en rexistro do destinatario. En calquera caso, a data de vixencia da conta dos prazos debe ser comunicada ao que presentou a solicitude ou comunicación escrita.
  • Cada oficina electrónico no que un rexistro eletrónico determinará o territorio en que as súas habilidades titular deste, os días que se consideran inadecuados para os efectos do disposto nos números anteriores é exercido está dispoñible. En calquera caso, non se aplicarará ás disposicións de rexistros electrónicos de art. 48.5 da Lei 30/1992, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

O horario de traballo é publicado polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, de conformidade co disposto no Real Decreto 2001/1983.