Contactar

Información telefónica e presencial

Horarios de atención: 

De luns a venres: de 9,00 a 17,30 horas, sábados: de 9,00 a 14,00 horas

Dende o 16 de xuño ao 15 de setembro

De luns a venres: de 8,00 a 15,00 horas, sábados: de 8,00 a 14,00 horas

 

Delegación Central:

Praza da Estrela, 1 - 36201 Vigo.

Teléfonos: +34 986 268 000

Fax: +34 986 268 001

 

Correo electrónico

Para contactar mediante correo electrónico pulse no seguinte enlace: sac@apvigo.es

Servizos de Interese

          

                  EUGO                              TESTRA              ATON                             DATOS ABIERTOS

Situación Plano

Plaza da Estrela, 1 36201 . Vigo

Normativa Reguladora

Normativa Reguladora

De acordo co art. 5.2 do Real Decreto 1671/2009 Nueva ventana, de 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007 Nueva ventana, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a sede electrónica terá accesible o seu instrumento de creación, directamente ou mediante enlace á súa publicación no «Boletín Oficial do Estado Nueva ventana»

Acceda á normativa relativa á creación das sedes electrónicas, ao Rexistro Electrónico e aos formularios normalizados para a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións.